Wydarzenia

Podsumowanie VIII edycji akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”

  • Autor:  Bożena Sołek – Muzyka

12 października 2017 roku w gmachu Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej odbyło się podsumowanie VIII edycji akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. Spotkanie wolontariuszy uświetnili swoim przybyciem: pani Iwona Kozłowska – Naczelnik Wydziału Spraw Programowych Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ, pan Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego oraz pan Tadeusz Samborski – Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Podczas spotkania delegacja wolontariuszy z Jugowa poprosiła panią Grażynę Orłowską-Sondej o przekazanie prezentów dla Księdza Kardynała Henryka Gulbinowicza, z okazji 94 rocznicy urodzin. Wręczając ikonę Madonny autorstwa pani Sandry Fidurskiej oraz tablo ze zdjęciami z akcji z roku 2017, Bożena Sołek-Muzyka powiedziała: „Wasza Eminencjo, Najczcigodniejszy Księże Kardynale! Pragniemy wyrazić wielką wdzięczność za troskę i opiekę, jaką Wasza Eminencja otacza naszą akcję. To zaszczyt mieć w swoich szeregach pierwszego Kresowianina RP. Dziękujemy Waszej Eminencji za to, że uczy nas prawdziwej i najpiękniejszej miłości – miłości do Kresów”.

Na zakończenie spotkania inicjatorki akcji ratowania polskich nekropolii na Kresach Wschodnich wręczyły podziękowania za okazaną pomoc, dzięki której możliwe jest wspieranie naszych rodaków na Kresach i ratowanie polskich mogił niszczejących za wschodnią granicą. Jednocześnie panie: Grażyna Orłowska-Sondej oraz Beata Pawłowicz przypomniały o zbliżającej się zbiórce białych i czerwonych zniczy, które już 1 listopada rozświetlą polskie mogiły na Litwie i Ukrainie. Inicjatorki akcji poinformowały także o kweście na naszych lokalnych cmentarzach, w Dniu Wszystkich Świętych. Zebrane fundusze zostaną przekazane na organizację IX edycji akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”.

W imieniu społeczności Jugowa pan Marcin Antosik zaprosił przybyłych gości na Koncert „Dla Niepodległej”, który odbędzie się 5 listopada 2017 roku o godzinie 16:00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie. Całkowity dochód z koncertu organizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną z Jugowa, Parafię Jugów oraz Miejski Ośrodek Kultury w Nowej Rudzie, zostanie przeznaczony na renowację Pomnika Żelaznej Karpackiej II Brygady Legionów Polskich w Pasiecznej na Ukrainie.

Logowanie