Wydarzenia

Dożynki w Jugowie

  • Autor:  Bożena Sołek – Muzyka

Uroczystości dożynkowe w dniu 3 września 2016 r., zgodnie ze staropolskim zwyczajem, rozpoczęto mszą św. w kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Jugowie, którą koncelebrował ks. Krzysztof Kaczmarek. Następnie zgromadzeni goście wzięli udział w przemarszu korowodu dożynkowego na stadion, gdzie wszystkich przybyłych powitali: Urszula Siwka, Bożena Sołek – Muzyka oraz Marcin Antosik.

Na czele korowodu stanęli Starostowie Dożynek: Aniela Sypień i Robert Grzesik oraz Gospodarz Jugowa – Kazimierz Łaba. Uczestnicy przemarszu, eskortowani przez jednostkę OSP Jugów, śpiewali:
Plon, niesiemy plon
W gospodarza dom!
Aby dobrze plonowało,
Po sto korcy z kopy dało!
Otwieraj, panie, szeroko wrota
Niesiem ci wieniec ze szczerego złota.
Zaściełaj, panie, stoły i ławy,
Idzie do ciebie gość niebywały
Plon niesiemy plon...

Kolejnym punktem jugowskiej uroczystości było ośpiewanie Wieńca Dożynkowego przez KGW Jugów i KGW Krajanów. Ponadto dożynki uświetnili swoim przybyciem: Ryszard Czerewaty – Doradca Wójta Gminy Nowa Ruda, Bogdan Tarapacki – Przewodniczący Rady Gminy Nowa Ruda, Marcin Antosik – Radny Gminy Nowa Ruda, Mirosław Dziedzic – Radny Gminy Nowa Ruda, Jan Lenart – Nadleśniczy Nadleśnictwa w Jugowie, Anna Ścięgaj – Przewodnicząca Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Nowa Ruda, Halina Borger – Przewodnicząca Klubu Seniora „Wrzos” z Jugowa, Artur Chorzępa – Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Jugowie oraz Bożena Sołek – Muzyka – Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Noblistów Polskich w Jugowie. Zaproszeni goście dokonali podzielenia dwóch chlebów dożynkowych i obdzielenia nimi wszystkich uczestników uroczystości.

Następnymi etapami wydarzenia były występy artystyczne Klubu Seniora „Wrzos” oraz gimnazjalistów i absolwentów z gimnazjum w Jugowie pod kierunkiem Marka Lisowskiego. Następnie podziwialiśmy raperów znad Włodzicy – KWRB X Finch oraz pokaz Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, działającej przy OSP Jugów. Każdy, kto w ten szczególny dzień pojawił się na stadionie w Jugowie, mógł wziąć udział w konkurencjach sportowych przygotowanych przez Tadeusz Grzesika.

Na zakończenie dożynek; już po zjedzeniu: chleba ze smalcem i ogórkami, pierogów ruskich, kiełbasek i kaszanki z grilla, bigosu oraz domowego ciasta; ci, którzy mieli jeszcze siły, mogli uczestniczyć w zabawie do białego rana. Za umożliwienie całonocnego biesiadowania dziękujemy Grzegorzowi Matulewiczowi.

Logowanie