Przyjaciele gimnazjum

Społeczność gimnazjum składa podziękowania i najlepsze życzenia dla Państwa Julii i Tadeusza Wełyczków, którzy podczas 45 rocznicy ślubu zamiast kwiatów prosili gości o przyniesienie artykułów szkolnych, aby wesprzeć najmłodszych Kresowiaków z Litwy i Ukrainy w ramach akcji Wyprawka dla Kresowiaka Fundacji Studio Wschód.

Pani dyrektor dziękuje pani Urszuli Siwce za wsparcie szkoły w postaci dostarczenia paneli podłogowych.

Pracownicy gimnazjum dziękują państwu Agnieszce i Aleksandrowi Górskim za słodki, mikołajkowy poczęstunek.

Składamy wyrazy wdzięczności pracownikom Nadleśnictwa w Jugowie za słodki, mikołajkowy prezent.

Pani dyrektor składa podziękowania za dotychczasową zbiórkę makulatury. Do tej pory zebrano 1080 kg surowca, za który uzyskano 162 zł. Zbiórka trwa nadal.

Społeczność Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Noblistów Polskich w Jugowie składa serdeczne podziękowania panu Janowi Lenartowi (Nadleśniczemu Nadleśnictwa Jugów) za obdarowanie uczniów słodyczami w mikołajki oraz za podarowanie drzewka bożonarodzeniowego.

Dziękujemy mieszkańcom Gminy Nowa Ruda za finansowe wsparcie Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci oraz zakup kalendarzy na 2015 rok; w ramach akcji „Pola nadziei”.

Wolontariusze oraz opiekunowie klubu składają serdeczne podziękowania Kacprowi Orawcowi z klasy 2b za przekazanie dwóch klaserów znaczków pocztowych na rzecz akcji „Znaczek na misje”.

Pani dyrektor składa podziękowania pani Barbarze Izbińskiej za pamięć, życzliwe słowa i serdeczne życzenia dla grona pedagogicznego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Wychowawczyni - pani Katarzyna Antosik - składa serdeczne podziękowania wszystkim rodzicom klasy 3a za pomoc przy organizacji dyskoteki szkolnej. Szczególnie pani Oldze Dragun; a także nauczycielom - pani Marzenie Skwark i pani Jolancie Blasze - za opiekę nad uczniami w czasie dyskoteki szkolnej. Dziękuje również pani Ewie Antos i pani Małgorzacie Kałwak za upieczenie pysznego ciasta.

Pani dyrektor składa serdeczne podziękowania pani Barbarze Izbińskiej za pomoc w organizacji dożynek, polegającą na dostarczeniu pieczywa dla uczestników uroczystości.

Serdeczne podziękowania dla pani Anieli Kadrubowskiej za wsparcie finansowe i dostarczenie artykułów spożywczych na dożynki oraz za obsługę stanowiska z ciepłymi posiłkami.

Pani dyrektor składa podziękowania pani Ewie Antos za pomoc w organizacji dożynek wiejskich; szczególnie za udzielone wsparcie i dyspozycyjność podczas trwania uroczystości.

Logowanie