Ogłoszenia

Bank Zachodni WBK – Partner Szkoły

W roku szkolnym 2016/2017 nasze gimnazjum uczestniczy w programie „Karta szkolna” prowadzonym przez Bank Zachodni WBK S.A.

„Podstawowym celem projektu jest podniesienie bezpieczeństwa w placówkach edukacyjnych, poprzez uniemożliwienie wstępu na ich teren osobom nieuprawnionym. Cel ten realizowany jest poprzez instalowanie w szkołach systemu kontroli dostępu obsługiwanego przez zbliżeniowe karty prepaid.

Karta Szkolna może pełnić jednocześnie wiele funkcji: elektronicznego klucza, identyfikatora szkolnego, karty bibliotecznej, karty płatniczej, a także biletu komunikacji miejskiej.

Dzięki tak szerokiemu zastosowaniu narzędzie to znakomicie wpisuje się w działania lokalnych władz zmierzające do podnoszenia poziomu cyfryzacji”.

Logowanie