Sekretariat

Sekretariat

Sprawami administracyjnymi zajmuje się pani sekretarka Lucyna Prokop – Bazała. W sekretariacie sprawnie i na wysokim poziomie można zrealizować wszystkie formalności wynikające z planu pracy gimnazjum oraz na bieżąco zasięgnąć niezbędnych informacji.

  • Sekretariat czynny jest codziennie od 730 do 1530
  • Telefon: 74 871 82 21
  • Faks: 74 871 82 21

Logowanie