Poza lekcjami

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza

MDP to organizacja powstała w 2011 roku. Jest kierowana przez panią Bożenę Sołek – Muzykę i pana Marcina Antosika. Zrzesza ona młodzież z naszego gimnazjum.

Nie ma wątpliwości, że strażacy są bardzo aktywni i uczestniczą w wielu przedsięwzięciach, np.

  • międzynarodowe nocne zawody sportowo pożarnicze na pograniczu polsko – czeskim w Dzikowcu;
  • I miejsce w Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”;
  • pomoc w organizacji spotkania opłatkowego;
  • koordynacja akcji „Podziel się zabawką” (dla przedszkola w Jugowie);
  • przygotowanie placu wokół kościoła parafialnego w Jugowie do świąt wielkanocnych;
  • pełnienie straży przy grobie;
  • wysprzątanie niecki basenu w Jugowie i placu wokół przedszkola w Jugowie.

Ponadto członkowie MDP spotykają się na ćwiczeniach i treningach oraz biorą udział w teoretyczno – praktycznych szkoleniach dotyczących sprzętu przeciwpożarowego i pierwszej pomocy.

W tym roku szkolnym znacznie więcej druhów chce pomagać mieszkańcom Gminy Nowa Ruda.

Bieżące działania: Wydarzenia – Etykiety – Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza

Strona www Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej

Logowanie